Halaman Utama

 

Pertubuhan Tarekat Muktabar Malaysia (PERTAMA) merupakan sebuah Badan Bukan Kerajaan (NGO) yang telah ditubuhkan pada 11 September 2015. PERTAMA ditubuhkan atas Visi dan Misi diantaranya adalah mengarusperdanakan peranan tarekat tasawuf dalam pembangunan negara. Bagi menggerakkan Visi dan Misi ini, PERTAMA telah menganjurkan beberapa aktiviti yang mengajak manusia mencintai dan berpaut hati kepada Allah SWT dan Rasulullah SAW. Berikut adalah aktiviti utama yang dianjurkan oleh PERTAMA: